19. Jun 2024 - 12:24

Leze, leze po železe ...

Máme nové lezce.

Koncem měsíce listopadu 2016 proběhl pětidenní kurz lezců - záchranářu, kterého se zúčastnili čtyři členové našeho hasičského sboru Verušičky. Týnka Konopická, Pepa Vaněček, Honza Hikl a Péťa Kvasnička ml. Za úspěšné absolvování kurzu jim samozřejmě děkujeme, neboť se tím opět zvýšila kvalita a odborná připravenost naší zásahové jednotky. 

Díky, jste příkladem pro ostatní.