28. May 2022 - 14:41

Naše mládež

Naše mládež

Dne 12. ledna 2013 v rámci Výroční valné hromady SDH Žlutice provedli přísahu i naši mladí hasiči. Slavnostnímu aktu byli přítomni i rodiče. Naše mládež je zatím oficiálně organizována u SDH Žlutice a v budoucnu se budeme snažit na jejich odborném růstu a výchově více participovat. Vždyť je to naše budoucnost a pokračovatelé.