26. Oct 2020 - 02:43

Odstranění ztrouchnivělého stromu v obci Verušičky.