07. Oct 2022 - 02:21

Odstranění ztrouchnivělého stromu v obci Verušičky.