28. May 2022 - 16:30

Odstranění ztrouchnivělého stromu v obci Verušičky.