21. Feb 2024 - 10:11

Odstranění ztrouchnivělého stromu v obci Verušičky.